De VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV hebben afgesproken om te stoppen met tijdschrijven voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om aan te tonen dat bekostigen zonder tijdschrijven kan, is het project ‘Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ gestart.

In dit project worden goede voorbeelden van gemeenten, regio’s en/of zorgaanbieders die gedeeltelijk of volledig zijn gestopt met tijdschrijven beschreven om anderen te inspireren.

Oproep

Bent of kent u ook een goed voorbeeld van stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg? Om te laten zien dat bekostigen van jeugdzorg zonder vermijdbaar tijdschrijven mogelijk is, zijn we op zoek naar gemeenten, regio’s en zorgaanbieders die laten zien dat het kan! Wordt er in uw organisatie geen (of minimaal) tijd geschreven? Of gebeurt dit nog wel, maar hebben jullie de ambitie om hiermee te stoppen? Mail naar Isabelle van Kessel, zodat we samen jullie werkwijze kunnen beschrijven om anderen te inspireren.