VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland organiseren met ondersteuning van het Rijk het Symposium Gezondheid Statushouders: bouwstenen voor een samenhangende lokale aanpak. Dit wordt gehouden op 14 juni 2018 in Nieuwegein.

Bestuurders, beleidsmakers, ambtenaren en (zorg)professionals kunnen zich vanaf nu aanmelden. Deelnemers kunnen kennis delen en uitwisselen, en inspiratie opdoen van succesvolle praktijvoorbeelden. Andere professionals spreken en de sleutelpersonen ontmoeten die zijn opgeleid door het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Het symposium biedt een gevarieerd programma met veel ruimte om te kiezen voor thema's die aansluiten op de praktijk, zoals:

  • Regie op een samenhangende aanpak.
  • Grip op de lokale ketensamenwerking.
  • Gezondheid van statushouders in beeld.
  • Statushouders betrekken bij het opstellen en uitvoeren van (gezondheids)beleid.
  • Borgen van gezondheid statushouders in bestaand beleid.
  • Vergroot uw kennis over specifieke (gezondheids)thema's zoals; psychische gezondheid, seksuele gezondheid, gezonde leefstijl, jeugd, opvoeding, infectieziekten en cultuursensitief communiceren

Meer informatie