De afgelopen jaarwisseling gaf een toename in letsel en incidenten te zien, met veel vuurwerkslachtoffers en weer geweld tegen hulpverleners. Maatregelen om dit te stoppen en te komen tot een veilige en gezellige jaarwisseling werken nog onvoldoende, zo is het breed gedragen beeld.

Het bestuur van de VNG besprak vandaag op verzoek van het Rijk welke landelijke vuurwerkverboden nodig zijn voor gemeenten. De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid heeft het bestuur hierin geadviseerd.

Verbod is handhaafbaar

Het VNG-bestuur adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. We sluiten hiermee aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie. Dit verbod is in de praktijk handhaafbaar voor de politie.

Aandacht voor handhavingscapaciteit in grensgebieden

In de uitvoering van het verbod vraagt de VNG aandacht voor handhavingscapaciteit in relatie tot vuurwerktoerisme dat verder zal toenemen in de grensgebieden.

Meer informatie

Hieronder de brief die de VNG vrijdag 24 januari aan het ministerie van JenV heeft gestuurd.