De VNG wijst de door BZK voorgenomen tariefsverhoging voor gebruik van de voorziening voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) met circa 15% per 2021 ineens, af. Dat staat in de VNG reactie op het conceptbesluit en conceptregeling behorende bij de Wet elektronische publicaties (Wep)  

Digitale attendering

De lastenverzwaring is onder meer nodig voor digitale attenderingen richting inwoners over elektronische publicaties. In eerste aanleg ontvangen alle inwoners met een MijnOverheid account ongevraagd een attendering. De ontvanger kan achteraf aangeven of zij via MijnOverheid deze berichten al dan niet willen ontvangen. De VNG wil dat er eerst via pilots ervaring op gedaan wordt met digitale attenderingen voordat er tot landelijke uitrol wordt overgegaan. Dat door de attenderingen gemeenten voor extra kosten zouden komen te staan, was in het kader van de uitvoeringstoets en de toelichting op de Wep niet eerder duidelijk gemaakt.  

Faseren

BZK wil de tarievenstructuur wijzigen, waardoor grotere gemeenten meer gaan betalen. Nu geldt vanaf 100.00 inwoners een uniform tarief. Daarnaast wordt door indexering achteraf het tarief verhoogd. De VNG wijst erop dat BZK eerder heeft gezegd dat de tarievenstructuur niet zou wijzigen. Indexering achteraf is in strijd met de overeenkomsten die tot van kracht worden van de wet van toepassing zijn. De groei zou geleidelijk moeten plaatsvinden vanaf ingangsdatum van de Wep.

Wet elektronische publicaties

Volgens de nieuwe Wet elektronische publicaties, die per 2021 van kracht wordt, moeten alle gemeenten verplicht gebruik maken van DROP voor algemene kennisgevingen, mededelingen en bekendmakingen. Het besluit en de regeling leggen onder meer het gebruikerstarief vast.
DROP wordt geëxploiteerd door het agentschap KOOP, die de implementatie van de Wep de komende tijd zal ondersteunen. 

Meer informatie