Het VNG-bestuur heeft het advies van het Expertiseteam Onderwijshuisvesting overgenomen. De VNG spreekt daarmee de ambitie uit om alle schoolgebouwen in 2050 energieneutraal, aardgasvrij en kwalitatief op orde te hebben. 

Deze ambitie sluit volledig aan op het voorkeursscenario van de PO- en de VO-raad in hun Sectorale Routekaart, waarin verduurzamingsmaatregelen en het op orde brengen van het binnenklimaat van de schoolgebouwen op een efficiënte manier worden samengebracht. De VNG wil met PO- en VO-raad gezamenlijk optrekken om het gestelde doel te bereiken. Daarbij is een investering van het Rijk nodig. 

Achterstand in vernieuwing

Het Expertiseteam concludeert dat steeds minder nieuwe scholen worden gebouwd, omdat de eisen aan de schoolgebouwen steeds hoger worden, terwijl de budgetten gelijk zijn gebleven. Daarmee ontstaat een achterstand in de vernieuwing van onderwijsgebouwen. Gezien de doelstellingen in het Klimaatakkoord en het grote belang van een gezonde leeromgeving voor kinderen én een gezonde werkomgeving voor leerkrachten heeft de VNG het advies van het Expertiseteam onderschreven. 

Tegelijk met het overnemen van het advies van het Expertiseteam heeft het VNG-bestuur de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Om overlappingen te voorkomen in het geheel van routekaarten rond de klimaatopgave is besloten dat de sectorale routekaart voor PO/VO leidend is voor de onderwijshuisvesting. De samenwerking tussen de VNG en PO/VO in de uitvoering van de routekaart PO/VO en in het wegnemen van knelpunten wordt uitgewerkt.

Gemeenten die hun verduurzamingsopgave inzichtelijk willen maken, kunnen gebruikmaken van ondersteuning. Het Kenniscentrum Ruimte-OK helpt u op weg via het programma Scholen op Koers naar 2030.

Meer informatie