De VNG vraagt haar leden mandaat om vanaf 2021 landelijke raamcontracten Jeugd en Wmo zintuiglijk gehandicapten (Wmo zg) af te sluiten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni wordt gestemd over het voorstel. Het gaat om landelijke contracten voor specialistische hulp voor zeldzame zorgvragen.

Zeldzame zorgvragen

Door de decentralisatie van de jeugdzorg en Wmo begeleiding bestaat het risico dat een aantal voorzieningen en specialistische functies niet effectief gecontracteerd worden door gemeenten, omdat de zorgvraag waar deze zorgfuncties voor zijn ingesteld zeer weinig voorkomt, c.q. niet ieder jaar, bij een enkele gemeenten of jeugdregio.

Raamovereenkomsten

Om deze zorgfuncties niet te laten verdwijnen en er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod, heeft de VNG haar leden via de Algemene Ledenvergadering (ALV) een mandaat gevraagd (in 2014 en in 2016), en gekregen, om voor alle gemeenten raamovereenkomsten af te sluiten met jeugdhulpaanbieders voor deze zorgfuncties.

Stemming mandaat VNG

De VNG vraagt de ALV opnieuw een mandaat, nu voor de periode van 5 jaar (van 2021 tot en met 2025). Een langere mandaatperiode geeft de mogelijkheid om langere contracten af te sluiten, waarbij flexibiliteit georganiseerd kan worden door het werken met verlengingsopties binnen de overeenkomst. Tevens geeft dit gemeenten en aanbieders de mogelijkheid om de transformatie in het zorglandschap voor deze zorgfuncties zorgvuldig en stapsgewijs te ontwikkelen.

Binnen de mandaatperiode gaat de VNG verder ontwikkelen, contractvoorwaarden aanscherpen, aandacht besteden aan innovaties en aansluiting verbeteren tussen landelijk ingekochte zorg en de rol van gemeenten daarin.

Meer informatie