De VNG heeft samen met de vakbonden het kabinet gevraagd een algemene maatregel van bestuur of voorlopige ontheffing in het werkgelegenheidsbeleid af te geven, zodat gemeenten met een generatiepact gericht mogen werven onder jongeren. Vanaf 1 januari 2018 is dit namelijk verboden.

Gemeenten die een generatiepact uitvoeren konden enkele jaren in vacatureteksten en wervingsadvertenties specifiek vragen naar sollicitanten van een specifieke leeftijdsgroep. De wettelijke grondslag was de Aanpak Jeugdwerkloosheid uit de Rijksbegrotingswet SZW, waarbij gemeenten specifiek vacatures konden openstellen voor jongeren in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 27 jaar. Nu de werkgelegenheid is gestegen, heeft het nieuwe kabinet per 1 januari 2018 besloten dat de Aanpak Jeugdwerkloosheid van het Rijk niet meer wordt verlengd.

Advies VNG

Het besluit van het kabinet betekent dat gemeenten die vanaf 1 januari 2018 in de vacatureteksten een specifieke leeftijdsgrens of leeftijdsgroep opnemen het verbod op leeftijdsdiscriminatie overtreden in de Wet gelijke behandeling leeftijd bij arbeid.

Totdat de minister van SZW meer duidelijkheid geeft over de invoering van een wettelijk geregeld werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid, adviseert de VNG aan gemeenten geen specifieke uitingen of teksten van een leeftijdsgrens of leeftijdsgroepen in vacatureteksten en wervingscampagnes op te nemen.

Meer informatie