De VNG verzoekt de Eerste en Tweede Kamer de minister te manen het besluit over de Wet op de kwaliteitsborging te wijzigen, voordat het naar de Raad van State gaat. De Eerste Kamer behandelt de wet vanavond (12 mei), de Tweede Kamer volgt donderdag 14 mei.

In het ontwerpbesluit is de rol voor het bevoegd gezag onuitvoerbaar. Daarnaast vallen door het omzetten van de vergunningplicht naar een melding nog meer leges weg dan was voorzien. De brief stuurt de VNG mede namens de leden, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), de veiligheidsregio’s verzameld in Brandweer NL en de gezamenlijke omgevingsdiensten Nederland verenigd in Omgevingsdienst Nederland.

Meer informatie