De sociale zekerheid is voortdurend in beweging, denk aan modernisering van de Ziektewet en veranderingen in de WW. Op de tweede VNG themadag Sociale Zekerheid & Gemeente als werkgever komen alle facetten van WGA (en ziekte) aan de orde en ook preventie en re –integratie. Komt u ook 15 maart?

Onderwerpen programma

Tijdens de bijeenkomst komen deskundigen van gemeenten alsmede buiten de gemeenten aan het woord. Alle facetten van WGA (en ziekte) komen aan de orde. Ook is er aandacht voor preventie, re –integratie, regres, en bezwaar en beroep tegen UWV- WIA beschikkingen.

De onderwerpen zijn gekozen naar aanleiding van vragen vanuit meerdere gemeenten. Tot slot besteden we aandacht aan het nut of het onnut van verzekeren van dit risico.

Tijd en plaats

  • Donderdag 15 maart 2018
  • 10.00 uur - 17.00 uur 
  • Utrecht, Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw van Jaarbeurs

Aanmelden

Deze dag is kosteloos, bij een 'no show' brengen wij een bedrag van € 25,- in rekening.

Meer informatie