Deze week verscheen de AMvB van de  ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee.

De bestuurlijke werkgroep van de VNG, onder leiding van de voorzitter Theo Weterings, sprak afgelopen woensdag over de AMvB. Hieronder benoemen we onze grootste bezwaren.

Minder ruimte voor lokaal maatwerk

Op grond van de kabinetsreactie op het adviesrapport van de commissie-Knottnerus (brief aan de Tweede Kamer, 6 juli 2018) had de VNG verwacht dat er ruimte zou zijn voor lokaal maatwerk. Daar blijkt echter in de AMvB veel minder sprake van te zijn dan in de Kamerbrief wordt aangegeven. Bijvoorbeeld over de lokale handhaving van het ingezetenencriterium, het (niet kunnen) stellen van aanvullende nadere eisen door het lokaal bestuur aan verkooppunten van softdrugs, en de wijze van uitvoering van de verplichte deelname van alle coffeeshops in de aangewezen gemeente.

Geen verlenging en te weinig gemeenten

Ook het einde van het experiment na vier jaar lijkt in de AMvB definitief. Hierover leek ook veel meer ruimte in eerdere correspondentie als het gaat om mogelijke verlenging van het experiment bij een positief resultaat. Ten slotte blijven de ministers ongevoelig voor onze argumenten als het gaat om de te beperkte deelname van het aantal gemeenten.

Hoe verder?

De VNG blijft - vanuit een breed gedragen wens van onze leden tot verandering van het cannabisbeleid -  het Rijk ondersteunen in het idee van een experiment in de cannabisketen. Maar we zijn nu wel een stuk kritischer geworden. Op grond van deze concept-AMvB zijn er bij ons sterke twijfels of dit gaat leiden tot reëel haalbare experimenten met een goede kans van slagen. We maken ons verder zorgen of er onder deze voorwaarden genoeg gemeenten te vinden zijn die willen meedoen aan het experiment. De uitwerking van het wetsvoorstel moet volgens de VNG anders worden vormgegeven.

In gesprek

De VNG heeft gevraagd om een nader gesprek met de ministers. Minister Grapperhaus (JenV) heeft al  toegezegd nog deze maand met ons in gesprek te gaan. In het verlengde van het gesprek met de minister betrekken we gemeenten in de consultatieronde van de AMvB. De sluitingsdatum voor uw reactie is 24 december 2018. Na het gesprek met de minister berichten we over de voortgang.

Meer informatie