Ieder kind moet kunnen spelen, samen met andere kinderen. Daarom ondertekende de VNG op 3 december in het stadhuis van Den Haag - omringd door spelende kinderen - samen met 13 andere initiatiefnemers het SamenSpeelAkkoord.

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn, dus ook voor kinderen met een beperking. Dat is waar de organisaties waaronder ook het ministerie van VWS, Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en Jantje Beton, zich de komende twee jaar voor inzetten. In het SamenSpeelAkkoord zijn de ambities van de organisaties vastgelegd.

groepsfoto met ondertekenaars en kinderen

foto's: Phil Nijhuis

Het begin van een niet te stoppen beweging

Met het SamenSpeelAkkoord willen de initiatiefnemers iedereen ervan bewust maken dat spelen normaal moet zijn in Nederland, voor alle kinderen. Iets wat op dit moment niet vanzelfsprekend is. Rick Brink: 'Het veranderen van een mindset begint bij de jongste generatie. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven. Daarom zetten deze veertien organisaties zich met elkaar in om spelen voor alle kinderen mogen te maken. We nodigen dan ook andere organisaties van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Deze veertien initiatiefnemers zijn het begin van een niet te stoppen beweging in ons land.'

Aan de slag met samen spelen

De VNG geeft via het project Iedereen doet mee! al langer aandacht aan het belang van samen spelen. Tijdens een bijeenkomst op 14 juni werden wethouders al al meegenomen in hoe je een speeltuin toegankelijker kunt maken. En recent werd de inspiratiebundel 'Aan de slag met samen spelen' overhandigd aan Rick Brink. Dit soort activiteiten zullen blijven plaatsvinden om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van inclusieve speelplekken.

Kennisdeling via SamenSpeelLoket

Vanuit het programma Onbeperkt meedoen! zal het ministerie van VWS het SamenSpeelLoket ondersteunen. Hier komt alle kennis over spelen samen, is informatie beschikbaar over de toegankelijkheid van speelplaatsen en kan iedereen terecht met een vraag of verzoek over samen spelen. Dit wordt zeker voor gemeenten een belangrijke bron van kennis. VWS gaat ook op verschillende manieren verbanden leggen met de al bestaande sportakkoorden.

minister De Jonge en kinderen bouw aan grote legpuzzle SamenSpelAkkoord

Breed gedragen akkoord

Het SamenSpeelAkkoord is een breed gedragen initiatief. Naast minister De Jonge (VWS), Rick Brink, de VNG en Jantje Beton werd het akkoord ondertekend door: De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, de Nationale Jeugdraad, Platform Ruimte voor de Jeugd en het Gehandicapte Kind.

Meer informatie