De VNG subcommissie Jeugd komt 16 maart in Utrecht bij elkaar. Daar bespreken de bestuurders onder meer de knip op persoonlijke verzorging en de aanbesteding van jeugdhulp en jeugdbescherming. Staatssecretaris Van Rijn schuift aan voor het punt 'kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang'.

Agenda

  • Outcome jeugdhulp
  • Nieuwe knip op persoonlijke verzorging (kinderverpleegkunde of Jeugdwet) en financiële gevolgen
  • Aanbesteden jeugdhulp en jeugdbescherming
  • Beleggen van taak van forensisch artsen (notitie GGD GHOR)
  • Zorglandschap specialistische jeugdhulp
  • Wetsvoorstel administratieve lasten Jeugd en Wmo
  • Convenant woonplaatsbeginsel
  • Privacy
  • Cijfers sociaal domein
  • Overheveling integratie-uitkering sociaal domein naar algemene uitkering

We plaatsen snel na de vergadering een terugblik op de website van de VNG.

Meer informatie

Commissieleden 

Wie zijn de commissieleden? U vindt ze in dit overzicht

 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
  

 
 
 
 
 

   
 

Contact

Bent u geen lid van de commissie maar wel geïnteresseerd in een onderwerp dat u op de agenda ziet? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Astrid Jansen, astrid.jansen@vng.nl, telefoon 070-373 8393.