Juist nu tijdens de coronacrisis moet er meer aandacht zijn voor laaggeletterden. Dit stelt de Stichting Lezen en Schrijven in het pamflet 'Een leven lang ontwikkelen voor iedereen', waarin concrete actiepunten staan om de positie van laaggeletterden te verbeteren.

Een grote zorg is dat laaggeletterden niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van om- en bijscholing uit de herstel- en steunpakketten van de regering. Terwijl dat een uitweg is uit de crisis. De VNG ondersteunt de noodzaak van de aanpak van laaggeletterdheid, juist in coronatijd. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten hun rol goed kunnen pakken. 

Aandacht voor basisvaardigheden in scholingsaanbod

Stichting Lezen en Schrijven overhandigde onlangs samen met de SER het pamflet aan demissionair minister Koolmees (SZW). Koolmees deelde de zorgen dat laaggeletterden zelf de weg niet goed weten te vinden in de juiste scholing. Hij sprak van ‘terechte aandacht voor dit probleem’. Ook benadrukte hij het belang van basisvaardigheden in het scholingsaanbod. 'Het kabinet heeft hier de afgelopen jaren al stappen in gezet, maar we zijn er nog niet.' Hij reageerde positief op de oproep om ervoor te zorgen dat bij de begeleiding van mensen naar een baan of van werk naar werk, het belang van persoonlijk contact en screening op laaggeletterdheid worden gewaarborgd. Daarbij moet gezorgd worden dat mensen niet tussen wal en schip vallen met alle bestaande regelingen. 'Ik pak het meteen op', aldus de minister.

Meer informatie