Het rijk stelt € 150 miljoen ter beschikking aan gemeenten om in buurten waar veel energiearmoede voorkomt, gericht aan de slag te gaan. Hoewel het effect op de energierekening beperkt zal zijn, vindt de VNG het goed dat het kabinet aandacht heeft voor de problematiek.

Het uitgangspunt voor gemeenten is dat het geld daadwerkelijk bij de mensen komt die dat het hardst nodig hebben en dat de middelen ook daadwerkelijk bijdragen aan een lager energieverbruik. En daarover heeft de VNG nog vragen die zij gaat voorleggen aan het ministerie van BZK. 

Het ministerie stelt voor dat gemeenten het geld inzetten voor energieboxen of vouchers waarmee bijvoorbeeld tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen kunnen worden aangeschaft, of voor direct energieadvies door energieteams. De VNG vraagt zich af of dit wel de beste manier is om deze mensen te helpen. Gemeenten vragen zich af dit methoden zijn die snel en eenvoudig (efficiënt) leiden tot een lagere rekening. 

Ook de manier waarop het geld verdeeld wordt onder gemeenten is nog een vraagstuk. Het ministerie speelt met de gedachte om dit te doen op basis van het TNO-rapport Energiearmoede, waarin 550.000 huishoudens zijn geïdentificeerd. Gemeenten beschikken niet over deze data, waarmee een gericht vervolg vanuit de gemeente lastig wordt. 

Structurele oplossing

Gemeenten werken momenteel hard aan de plannen om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken, een meer structurele oplossing waarmee ook de hoge energiekosten kunnen worden aangepakt. Met de uitvoering van deze plannen krijgt iedere woningeigenaar de komende jaren te maken. Woningen moeten geschikt worden gemaakt voor een andere warmtebron, wat start met het goed isoleren van de gehele woning. De plannen zijn eind dit jaar afgerond, maar het ontbreekt nog steeds aan structureel geld om de plannen uit te voeren. In lijn met de urgente aanpak van energiearmoede verwacht de VNG dat het rijk ook hierin adequaat investeert.