Tijdens de Buitgengewone ALV, afgelopen vrijdag, stemden de leden in met de VNG Agenda 2020: de prioriteiten voor het komende jaar. In de VNG Agenda formuleert het bestuur wat in 2020 de inzet van het VNG-concern zal zijn op de zes thema’s uit de verenigingsstrategie.

Deze thema's zijn:

  • informatiesamenleving
  • gemeentelijke dienstverlening
  • fysieke omgeving
  • inclusieve samenleving
  • democratisch besturen
  • actieve ledenorganisatie

Eerste overheid

Centraal in de VNG Agenda staat dat gemeenten voor steeds meer maatschappelijke opgaven de ‘eerste overheid’ zijn voor inwoners en qua uitvoering. De prioriteiten vormen een herkenbare afspiegeling van het brede gemeentelijke werkveld. We richten ons ook op de komende Tweede Kamerverkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Meer informatie

Zie ook