Deze week werd nog eens bevestigd dat ten onrechte het beeld is ontstaan (najaar 2016) dat gemeenten over het jaar 2015 fors geld overhielden in het sociaal domein. De vergelijking tussen inkomsten en uitgaven had niet gemaakt mogen worden. Inmiddels bereikten ons juist signalen over tekorten.

Een aantal gemeenten laat weten in 2016 tekorten te hebben op het brede terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatietaken. Ze verwachten bovendien dat die tekorten de komende jaren nog oplopen. Er zijn ook gemeenten die verwachten vanaf dit jaar niet uit te komen met hun budget voor het sociaal domein.

Analyse

De VNG heeft met de gemeenten afgesproken een nadere analyse te doen naar de signalen over de (dreigende) tekorten. Het onderzoek start volgende week en heeft een korte doorlooptijd.

Vervolg

Verwacht u dat de uitgaven en de inkomsten over 2014-2019 in uw gemeente dusdanig uiteenlopen dat de continuïteit van zorg en ondersteuning daardoor in gevaar komt? Houd dan onze site in de gaten: volgende week geven we meer informatie over het onderzoek en hoe u daaraan kunt deelnemen!

Zie ook