Woensdag 7 juli debatteerde de Tweede Kamer over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend Onrecht.

De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag is inmiddels in volle gang en gemeenten werken hard om de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire weer perspectief te kunnen bieden. De VNG heeft aan de Tweede Kamer aangegeven dat volgens haar drie zaken op dit moment van belang zijn binnen de hersteloperatie: 

  1. Het belang van de menselijke maat kan niet genoeg ​worden benadrukt. Om in de toekomst te voorkomen dat zaken weer zo uit de hand lopen als met de Kinderopvangtoeslag is het daarom van belang dat er menselijke aandacht is. Burgers moeten contact kunnen opnemen met mensen van vlees en bloed om zaken te kunnen bespreken waar ze vragen over hebben, waar ze het niet mee eens zijn of die ze niet begrijpen. 
  2. Het is ook van belang dat het voornemen mensen te helpen voorop staat en niet het uitvoeren van regels. Zeker als het gaat om de uitvoering van regels door verschillende overheidsorganen bestaat het risico dat bij een bureaucratische benadering mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd of, erger nog, tussen wal en schip vallen. Het betekent ook dat overheden moeten samenwerken. Een goed voorbeeld is de brief die gemeenten en UWV naar de informateur hebben gestuurd over arbeidsmarktondersteuning. 
  3. Handel niet te overhaast. Het kost tijd voor organisaties en medeoverheden om tot verbetering van de uitvoering van beleid te komen. De ervaring leert dat haast in het begin vrijwel altijd tot complicaties op een later moment leiden, waar niet zelden burgers onder hebben te lijden. In die context is de VNG brief van 25 juni in aanloop naar het debat over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 1 juli jl. aan de Tweede Kamer toegezonden.