De VNG roept arbitrage in om te komen tot een structurele oplossing voor de financiële tekorten in de jeugdzorg. 

Op 11 maart 2021 heeft de VNG met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp gesproken. Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële nood te ledigen en perspectief bieden voor de structurele oplossing op de lange termijn. Helaas heeft dit overleg tot onvoldoende resultaat geleid en heeft de VNG besloten arbitrage in te roepen.

Oplossing voor jeugdzorg nodig

Onafhankelijk onderzoek van AEF liet eerder zien dat gemeenten zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. Er moet dus een financiële oplossing komen voor gemeenten. Maar we moeten ook samen met het rijk werken aan een verbetering van het jeugdzorgstelsel.

Gesprek over incidenteel bijdrage in april

Over een incidentele oplossing wil het kabinet pas praten nadat de nieuwe Tweede Kamer is beëdigd op 31 maart. Het is voor de VNG prioriteit om de financiën van gemeenten op korte termijn op orde te krijgen, want de tekorten van de jeugdzorg drukken zwaar op de gemeentebegrotingen.

Algemeen Directeur Leonard Geluk licht dit verder toe in onderstaande video:

Meer informatie