VNG Risicobeheer stopt met het advies en beheer van de APPA-overlijdensrisicobeheerverzekering. Het contract met Zwitserleven Pensioen Advies loopt af op 1 januari 2021. Gemeenten kunnen de verzekering wel voortzetten.

In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een uitkering aan de nabestaanden van politieke ambtsdragers. De rechtsvoorganger van VNG Risicobeheer (VNG Verzekeringen) had over een overlijdensrisicobeheerverzekering afspraken gemaakt met Reaal, de rechtsvoorganger van Zwitserleven. 

Andere focus

Nu het contract afloopt, treedt VNG Risicobeheer niet meer op als adviseur omdat dit niet past in de veranderde focus van het bedrijf. Zwitserleven Pensioen Advies neemt de adviestaak over. Gemeenten zijn hierover per brief geïnformeerd.

Kennisdelen

VNG Risicobeheer heeft zijn focus verlegd van verzekeren naar het versterken van de beroepspraktijk van risicomanagement. Risico-overdracht (verzekeren) is daarvan een onderdeel. Risicobeheer richt zich daarbij op het ontwikkelen en delen van kennis over het efficiënt inrichten en beheren van de gemeentelijke verzekeringsportefeuille.

Meer informatie