De VNG heeft in een brief aan minister Plasterk gereageerd op het concept-Wetsvoorstel kostenverhaal vergunninghouders. We vinden het onvoldoende doordacht en dat het leidt tot ongewenste effecten.

Eerder reageerden al veel gemeenten zeer kritisch tot afwijzend op het concept-wetsvoorstel.

Stelsel evalueren

De VNG heeft de minister in overweging gegeven om eerst het stelsel van opvang en huisvesting te evalueren en pas daarna een concept-wetsvoorstel in te dienen.

Vervolg

Het kabinet zal nu beslissen over het vervolg. De VNG verwacht niet dat de terugwerkende kracht zoals die nu is het wetsvoorstel is opgenomen ook echt door zal gaan.

Meer informatie