Het expertiseteam geeft met zijn rapport 'De kracht van wijd reiken' een helder antwoord op de vraag of de jeugdhulpplicht verder moet worden afgebakend.Tegelijkertijd is een urgente vraag van gemeenten naar concrete mogelijkheden om grip te krijgen op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel.

We waarderen het duidelijke antwoord van het expertiseteam op de vraag over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht en de handvatten die ze biedt om in de komende jaren de transformatie verder vorm te geven. In een reactie geeft de VNG aan hoe ze gezamenlijk met de gemeenten dit verder zal oppakken. Daarnaast blijven we ons inzetten om de acute knelpunten die gemeenten elke dag ervaren bij het verlenen van de jeugdhulp op te pakken en zo nodig aan te kaarten bij de Rijksoverheid.

In onze reactie gaan we in op de volgende elementen:

  1. De uitspraak van het expertiseteam dat een verdere afbakening de jeugdhulp niet helpt;
  2. De gemeentelijke/regionale ontwikkelagenda;
  3. Breedte van de jeugdwet en krappe afbakening van aanpalende wetten.

Meer informatie