Gemeenten kunnen voor het jaar 2022 € 300 miljoen voor de jeugdzorg inboeken. 'Dat geeft enige lucht, want de structurele tekorten zitten vooral in de hoek van het sociaal domein. Het huidige kabinet heeft gemeenten op dit punt wat financiële zekerheid gegeven,' zegt Jan van Zanen.

'Maar met het nieuwe kabinet moeten we eindelijk afspraken kunnen maken om deze eenmalige tegemoetkoming om te zetten in structurele financiële stabiliteit.'

In een interview met onze voorzitter blikken we terug op Prinsjesdag en maken we de balans op. 

Van Zanen: 'De Tweede Kamer verkiezingen komen eraan. Met het huidige kabinet zijn nu afspraken gemaakt voor de korte termijn. Maar op lange termijn moeten er financieel tenminste 2 dingen geregeld worden voordat we met het nieuwe kabinet afspraken kunnen maken over de uitvoering van nieuw beleid:

  1. volledig  afschaffen van de opschalingskorting
  2. structurele compensatie voor de tekorten. 

Ledenbrief

Volgende week verschijnt er een ledenbrief met een uitgebreide reactie op de Rijksbegroting.

Meer informatie