De VNG heeft positief gereageerd op het voorstel voor een nieuwe Wet toeristische verhuur. Dit voorstel voorziet in de mogelijkheid voor gemeenten voor een registratie-, meld- en/of vergunningsplicht wanneer iemand woonruimte beschikbaar stelt voor toeristische verhuur. Wel hebben wij nog enkele opmerkingen.

Opmerkingen bij wetsvoorstel

  1. Het is wenselijk dat ook gemeenten zonder ‘onrechtvaardige en onevenwichtige effecten van schaarste’ gebruik kunnen maken van het instrumentarium.
  2. Verplicht platforms tot het weigeren van advertenties indien gegevens ontbreken.
  3. Bied gemeenten de mogelijkheid om afgifte van een registratienummer te weigeren of een ongebruikt nummer te schrappen.
  4. Voeg praktische voorbeelden in de toelichting in als stimulans voor gemeenten om te handhaven op toeristische verhuur van woonruimte

Meer informatie