Vanmiddag voert de Tweede Kamer het debat over het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. Een burgerinitiatief is een waardevol instrument. Vandaar dat de VNG zich tot nu terughoudend heeft opgesteld. Niettemin informeren we de Kamer over een aantal punten.

Vanwege berichtgeving van onder andere RTL Nieuws, zien we aanleiding om kort een aantal punten vanuit ons perspectief voor te houden:

  • Gemeenten zijn geen voorstander van het per se vasthouden aan de hondenbelasting; daarvan getuigt onder andere het feit dat lang niet alle gemeenten hondenbelasting heffen.
  • De hondenbelasting is een van de belastinggebieden van gemeenten; niet het belangrijkste, dat is de OZB. Beiden zijn geen doelbelasting, maar zijn inkomstenbronnen voor de algemene middelen van gemeenten.
  • Als de hondenbelasting zou verdwijnen slaat dat een gat in de begrotingen van de betreffende gemeenten. Die zullen dat compenseren door bijvoorbeeld de OZB te verhogen (een lastenverzwaring voor woningeigenaren).
  • Beter is het daarom de toekomst van de hondenbelasting te betrekken bij een integrale heroverweging van het gemeentelijke belastinggebied.
  • Ons treft het ook onaangenaam dat er zo – achteloos bijna – weer over gesproken wordt een deuk in de gemeentelijke autonomie te slaan. Eerder zijn ander inkomensbronnen van gemeenten al afgeschaft: de gebruikersheffing OZB en de precario op kabels en leidingen, het zijn telkens incidentele inbreuken.
  • Dit alles speelt op een moment dat we – in aanloop naar de vorming van een nieuw kabinet – een stevig pleidooi houden voor een structurele verbetering van de financiële positie van gemeenten.