In de jaarlijkse Bijzondere ledenbrief delen we onze reactie op de Rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de Rijksbegroting 2022 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.