De VNG is er positief over dat raadsleden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie komen. Het is goed dat er naar oplossingen wordt gezocht om de democratische legitimiteit te versterken. Maar de bredere problematiek binnen het verlengd bestuur is niet opgelost.

Dat zegt de VNG in de consultatie op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Meer invloed voor raadsleden

De positie van de raad wordt door een aantal maatregelen duidelijk versterkt. Het wetsvoorstel bevat een aantal nieuwe instrumenten die raadsleden meer invloed zouden moeten geven op het functioneren van gemeenschappelijke regelingen. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor raadsleden om hun kaderstellende en controlerende rol binnen de besluitvorming van gemeenschappelijke organen beter vorm te geven. Wij ondersteunen bovendien het voorstel om de actieve informatieplicht van het bestuur te formaliseren, vergelijkbaar met artikel 169 van de Gemeentewet.

Meer duidelijkheid nodig

Op een aantal punten pleiten wij echter ook voor meer duidelijkheid, zoals over het instellen van gemeenschappelijke raadscommissies en de aanvullende controle-instrumenten. Ook hebben wij zorgen over de belastbaarheid voor raadsleden en daarmee over de haalbaarheid van deze voorgestelde wijzigingen.

Fundamentele discussie

Het wetsvoorstel roept vragen op over de gevolgen voor de bestaande juridische en bestuurlijke structuren. Wat ons betreft vindt er op korte termijn ook een fundamentele discussie plaats over nut en noodzaak van intergemeentelijke samenwerking, naast het zoeken naar juridische oplossingen binnen het kader van de huidige wetgeving.

Meer informatie