Om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio's structureel te versterken heeft het ministerie van SZW een AMvB gepubliceerd. Ter uitvoering daarvan is een conceptregeling in internetconsultatie gegaan. De VNG geeft het ministerie van SZW enkele aandachtspunten mee.

In de conceptregeling worden voorschriften gegeven voor de naamgeving van de arbeidsmarktregio's en worden centrumgemeenten aangewezen als regievoerder. Daarnaast worden voorschriften gegeven waaraan de jaarlijkse verslaglegging over de resultaten moet voldoen. De VNG vraagt in haar reactie op de voorgestelde Regeling onder andere aandacht voor het feit dat de arbeidsmarktregio's in hun huidige bestuurlijke constellatie en wijze van werken al zo'n 8 jaar in ontwikkeling zijn. Vanuit dit perspectief zou de voorgenomen regeling behulpzaam moeten zijn bij die ontwikkeling, rekening moeten houden met bestaande bestuurlijke concepten, en oog moeten hebben voor differentiatie in de uitvoering zoals die in de regio's is georganiseerd. 

Meer informatie