Actal deed onderzoek naar de regeldruk voor burgers na de invoering van de decentralisaties. Hun adviesrapport levert een aantal nuttige aanbevelingen op voor gemeenten en Rijk. In dit bericht kunt u de reactie van de VNG lezen.    

Actal constateert dat gemeenten actief bezig zijn met verbetering van het toegangsproces, maar dat er nog veel werk te doen is. Een andere constatering is dat regeldruk deels voortvloeit uit rijksregelgeving.

Gemeenten hebben bij de uitvoering van de decentralisatiewetten de nodige beleidsvrijheid gekregen. Wij zien dan ook dat gemeenten verschillende uitvoeringspraktijken hebben. De meeste aanbevelingen van Actal zijn daarom vooral belangrijk voor individuele gemeenten.

VNG-reactie

De aanbevelingen zijn ingedeeld in drie hoofdthema's. Hieronder zit u de thema's, waarbij we één item uitlichten. Onderaan dit bericht vindt u onze uitgebreide reactie.

  • Aansluiting Participatiewet bij andere decentralisatiewetten

De VNG is het eens met Actal om de Participatiewet zó aan te passen, dat een integrale benadering voor groepen burgers in het sociaal domein mogelijk wordt. Prima om gemeenten in de regelgeving hiervoor meer experimenteerruimte te bieden.

  • Keukentafelgesprek/verordeningen

We zijn het oneens met Actal om in lokale verordeningen op te nemen, dat in het toegangsproces altijd een keukentafelgesprek met de aanvrager plaatsvindt. Als de cliënt bekend is bij de gemeente is een gesprek niet altijd nodig. Een gesprek zou wel altijd moeten bij een eerste melding.

  • Gegevensuitwisseling en privacyregelgeving

Actal adviseert in de rijksregelingen een eenduidige, werkbare grondslag op te nemen die uitwisseling en verwerking van gegevens voor integrale taakuitoefening in het sociaal domein mogelijk maakt. De VNG wil hier graag aan toevoegen dat gegevensuitwisseling niet alleen mogelijk moet zijn binnen het sociaal domein, maar ook tussen verzekeraars, zorgkantoren, aanbieders  en gemeenten.

Lees hieronder onze volledige reactie.

Meer informatie

Actal = Adviescollege toetsing administratieve lasten