In het Wetgevingsoverleg van 28 april staan 2 wetsvoorstellen op de agenda: de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 en de Invoering Quarantaineplicht. Gemeenten bereiken met deze nieuwe wetsvoorstellen hun grens van taken die zij nog kunnen handhaven.

 De VNG ziet geen bezwaren tegen de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19.

Om de quarantaineplicht zo werkbaar mogelijk te handhaven, zien wij een verbetering op 2 onderdelen:

  • Kom tot een werkbare handhavingsnorm: maak van een meewerkplicht een bereikbaarheidsplicht;
  • Voer een logisch boetebedrag in: verlaag de boete van € 435 naar € 339, zodat een lichte handhavingsprocedure mogelijk is.

Meer informatie