Door digitalisering krijgen gemeenten te maken met nieuwe vraagstukken. Hoe voorkomen we dat AI discrimineert? Zijn we te afhankelijk van externe partijen bij digitale verstoringen? Om bestuurders een goed beeld te geven van de huidige ontwikkelingen, brengt de VNG een eerste Trendrapport Informatiesamenleving uit.

Maatschappelijke opgave

‘Digitalisering verandert niet alleen de wijze waarop gemeenten kunnen werken aan maatschappelijke opgaven, maar het verandert ook de maatschappelijke opgave zelf’, stellen Franc Weerwind, voorzitter van de VNG-commissie Informatiesamenleving, en Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving in het voorwoord. ‘Hoe kunnen al onze inwoners meedoen in de informatiesamenleving? Zijn publieke waarden als privacy, veiligheid en autonomie nog geborgd in tijden van digitalisering? Hebben we voldoende controle op nieuwe technologieën?’.

Inspiratie

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2020 biedt gemeentebestuurders daarom een overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische trends. Deze ontwikkelingen worden geconcentreerd rond de onderwerpen artificiële intelligentie (AI), digitale veiligheid en digitale grondrechten. Naast inhoudelijke analyses, geven we interessante literatuur-, film- en tv-tips over de informatiesamenleving in de toekomst. De mogelijke scenario's die daarin worden geschetst kunnen gemeentebestuurders inspireren bij verdere beleidsontwikkeling.

Eerste editie

Het rapport verschijnt voor het eerst. De VNG volgt de ontwikkelingen rond digitalisering ook in 2021 op de voet. Nieuwe trends die daaruit voortkomen worden eind 2021 verwerkt in een volgend Trendrapport.