De VNG heeft het initiatief genomen tot een wet op het decentraal bestuur om de interbestuurlijke verhoudingen weer in balans te brengen. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht en gespecialiseerd in lokaal bestuur, heeft hiervoor een proeve geschreven. Deze is tijdens de Bestuurdersdag gepresenteerd.

De interbestuurlijke verhoudingen zijn uit het lood geslagen. Diverse rapporten komen tot dezelfde analyse en keer op keer komen dezelfde aanbevelingen naar boven. Maar van die aanbevelingen komt steeds weer weinig terecht. 

Verminderen knelpunten openbaar bestuur

De wet die op verzoek van de VNG is geschreven, kent verschillende bouwstenen, die elk voor zich bijdragen aan het verminderen van de knelpunten in het huidige openbaar bestuur: 

  • Versterk het evenwicht tussen bestuurslagen  
  • Specificeer beleidscriteria voor de toedeling van taken en bevoegdheden aan decentrale overheden  
  • Versterk de positie van de decentrale volksvertegenwoordiging  
  • Moderniseer de interbestuurlijke en regionale samenwerking  
  • Laat de verantwoordelijkheid voor de gedecentraliseerde taken bij de direct betrokken overheden  
  • Versterk de uitvoeringskracht van decentrale overheden  
  • Maak onafhankelijke geschillenbeslechting mogelijk  

Na de presentatie vandaag tijdens de Bestuurdersdag wordt er verder aan de proeve gewerkt, zodat deze tijdens de BALV van 12 februari kan worden besproken, op tijd voor de kabinetsformatie. 

Meer informatie