Cultuur en kwaliteit versterk je niet met een structuurwijziging. Dat stelt de VNG in een position paper met het oog op een Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel waarin men de rekenkamerfunctie wil afschaffen in de Tweede Kamer.

Vorig jaar reageerde de VNG al kritisch op het concept wetsvoorstel waarin men de lokale rekenkamerfunctie wil afschaffen. Alle gemeenten moeten dan een wettelijke lokale rekenkamer instellen.

Wetswijziging raakt 300 gemeenten

De VNG stelt zich op het standpunt dat deze wetswijziging circa 300 gemeenten raakt die nu gebruik maken van de rekenkamerfunctie. Het doel van het wetsvoorstel lijkt het activeren van slapende en sluimerende rekenkamers alsook de kwaliteit van de rekenkamers te vergroten. De VNG kan zich niet vinden in de aannames achter het wetsvoorstel en stelt dat er geen fundamentele keuzes worden gemaakt bijvoorbeeld aangaande de financiering vanuit het Rijk aan gemeenten voor de lokale rekenkamers.

Zoals al meermaals aangegeven werkt de VNG graag met de minister van BZK en andere stakeholders samen om de rekenkamers te versterken. Een wetswijziging zonder gemeentelijk draagvlak werkt contrair aan een positieve beweging.

Meer informatie