De VNG Taskforce Samen Organiseren heeft een werkgroep Digitale Identiteit ingesteld om vanuit de maatschappelijke opgave een gemeentelijke beleidsvisie te ontwikkelen op de Digitale Identiteit. Dit heeft geleid tot het position paper Digitale Identiteit.

De uitwerking van de Digitale Identiteit gaat verder dan de bestaande plannen rond eID (elektronische identiteit) en de wet Digitale Overheid, in die zin dat het een antwoord biedt op wensen van burgers en bedrijven op het gebied van door de overheid gegarandeerde identificatie en authenticatie.

Bovendien geeft het een antwoord op de wensen vanuit gemeentelijke dienstverlening over de vraag naar toegankelijkheid van burgers en bedrijven in alle contexten (ook apps) en langs alle (ook persoonlijke, schriftelijke en telefonie) kanalen.

Meer informatie