Minister Koolmees heeft de intentie om de Participatiewet fundamenteel te herzien. Dit schreef hij op 4 juni in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van bevindingen uit een aantal recente rondetafelgesprekken over de hardheid van de Participatiewet.

De minister kondigde aan op basis van deze bevindingen oplossingsrichtingen uit te werken tot concrete (beleids-)initiatieven.

VNG: menselijke maat leidend

De VNG is blij met dit initiatief en werkt hier graag aan mee. We uiten al lange tijd zorgen over de harde kant van de Participatiewet. De menselijke maat moet leidend zijn in het contact met inwoners en verankerd worden in wetgeving. We staan daarom positief tegenover het voorstel van de minister voor een bredere heroverweging van de fundamenten van de Participatiewet. Het sleutelen aan losse onderdelen van de wet is namelijk geen oplossing en maakt de wet alleen maar complexer.

Voldoende bestaanszekerheid

We roepen het nieuwe kabinet op om voortvarend aan de slag te gaan met deze herziening van de Participatiewet. Naast het terugbrengen van de menselijke maat in wet- en regelgeving, moet het beleid eenvoudig, voorspelbaar en uitvoerbaar zijn. Bovendien is voor de VNG van belang dat er voldoende bestaanszekerheid gegarandeerd worden. De bestaanszekerheid schiet namelijk tekort; een uitkering (ook met toeslagen) is voor veel mensen onvoldoende om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Meer informatie