De VNG, PO-Raad en VO-raad overhandigen een nieuw wetsvoorstel voor onderwijshuisvesting aan het ministerie van Onderwijs. Het doel van het voorstel is om meer duidelijkheid te scheppen voor scholen en gemeenten over de verantwoordelijkheid voor goede schoolgebouwen. 

Wetgevingswijzigingen

De drie belangrijkste wetswijzigingen die de PO-Raad, VO-raad en VNG overhandigen aan het ministerie van Onderwijs zijn:

  • Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen.
  • Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen.
  • Schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen.

'Aangezien het ministerie van Onderwijs geen aanstalten maakte om de wet te wijzigen, pakten wij met de PO-Raad en VO-raad zelf de handschoen op', aldus Gertjan Nijpels van de VNG. Het ministerie waardeerde dit initiatief door de uitwerking van de voorstellen te financieren.

Verantwoordelijkheid schoolgebouwen

De afgelopen jaren was er regelmatig onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid draagt voor goede schoolgebouwen: gemeenten of schoolbesturen? Nu richten de drie partijen zich gezamenlijk op politiek Den Haag. Daar moeten de uitgewerkte voorstellen worden verankerd in de wet. VO-raad vicevoorzitter Hein van Asseldonk:

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat het gesprek straks niet ieder jaar opnieuw wordt beheerst door de vraag: moeten we dit wel of niet doen en wie moet opdraaien voor de kosten, maar: hoe gaan we het uitvoeren?

Meer informatie

Zie ook