De Cao Gemeenten is op 1 januari 2019 afgelopen. De VNG en de vakbonden onderhandelen over een nieuwe cao. De vakbonden hebben de onderhandelingen opgeschort, omdat zij onvoldoende vertrouwen in een akkoord hebben. De VNG heeft de vakbonden opgeroepen het overleg te hervatten.

Laat u bijpraten

Om vragen van leden over de afgebroken onderhandelingen te beantwoorden, organiseert de VNG een aantal informatiebijeenkomsten. Komt u ook?

De bijeenkomsten zijn bedoeld om de leden van de VNG en aangesloten organisaties te informeren over de laatste stand van zaken. De VNG bespreekt welke voorstellen er op de cao-tafel liggen en nodigt u uit om actief mee te denken over de vervolgstappen die genomen moeten worden om tot een goede Cao Gemeenten te komen.

Ook is er tijd gepland om vragen te stellen die leven in het kader van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).                                                                                      

De bijeenkomsten

  • Maandag 13 mei  13.30 uur – 16.30 uur  Zaanstad
  • Maandag 20 mei  15:00 – 17:00  Zwolle
  • Dinsdag 21 mei  13.30 uur – 16.30 uur  Den Bosch
  • Maandag 27 mei  13.30 uur – 16.30 uur  Den Haag (VNG)

Aanmelden                                                                                                                                                             

U kunt zich voor een van deze bijeenkomsten opgeven via het aanmeldformulier. Gezien de te verwachten belangstelling zijn de bijeenkomsten uitsluitend toegankelijk voor (medewerkers van) leden van de VNG en aangesloten organisaties. Per organisatie kunnen zich maximaal 2 personen inschrijven voor de bijeenkomsten.

Meer informatie

Aanvullende informatie over de cao-onderhandelingen vindt u hieronder.