Op onze fora kunnen gemeenteambtenaren met elkaar in contact komen en vragen stellen. Op het gebied van onderwijs worden de fora voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en voor- en vroegschoolse educatie veel gebruikt. Nu is er ook een forum voor alle andere onderwerpen rondom onderwijs.

Onderwerpen waaraan wij denken zijn:

  • Passend/inclusief onderwijs, OOGO en LEA
  • Leerplicht, thuiszitters en afstandsonderwijs
  • Openbaar onderwijsbeleid en openbaar onderwijs

Met input van de landelijke projecten waar de VNG bij betrokken is 'Met andere ogen', Zorg voor de Jeugd en het steunpunt passend onderwijs proberen wij met elkaar de gemeentelijke invulling te geven op het gebied van onderwijs.

Gezamenlijke visie ontwikkelen

Het VNG forum is een plek waar u als gemeentelijk beleidsmedewerker of beleidsadviseur onderwijs informatie kunt ophalen, vragen kunt stellen, en kunt klankborden met collega’s. Ambtenaren kunnen zo elkaar helpen hun werk beter uit te voeren. Maar het is ook een plek om een gezamenlijke visie te ontwikkelen die recht doet aan het onderwijs, om zo de jeugd in onze gemeenten te helpen om zich in een ononderbroken lijn te ontwikkelen tot een zelfstandig individu.

Aanmelden

Aanmelden kan via: forum.vng.nl, vul het aanvraagformulier in onder 'Onderwijs'. Uw aanvraag wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen.

Overige fora voor onderwijs

De VNG-fora leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en voor- en vroegschoolse educatie blijven bestaan en onderwerpen op deze terreinen kunnen daar ingebracht worden.