De Green Deal Aardgasvrije wijken stelt gemeenten in staat woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Vandaag ondertekent het Rijk samen met de VNG, 30 gemeenten, de 12 provincies en 5 netbeheerders deze Green Deal.

Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

Gemeenten willen het afkoppelen van aardgas opnemen in een totale afweging bij het maken van keuzes in duurzame energieopwekking en –besparing. Een integrale aanpak op wijk- en gebiedsniveau met als uitgangspunt de realisatie van een energieneutrale gemeenten.

Green deal sluit aan op andere programma's

De VNG is één van de partners die de Green Deal ondertekent. Voorzitter van de VNG commissie MEM, Berend de Vries over het belang voor de gemeenten: 'Het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van de programmatische aanpak van de energietransitie waar we als samenleving voor staan. Deze Green Deal sluit aan op andere programma’s waar gemeenten in deelnemen, zoals de regionale energiestrategieën, Verduurzaming Scholen en het programma voor verduurzaming van de particuliere koopwoningvoorraad. Door deze programma’s met elkaar in verbinding te brengen kan de VNG expertise en ervaring die hierin wordt opgedaan door gemeenten opschalen en intensiveren.'

Belangrijke praktijkervaring

Binnen de Green Deal Aardgasvrije wijken doen gemeenten belangrijke praktijkervaring op over samenwerking, aanpassing van wetgeving, mogelijke financieringsconstructies, beleggen van verantwoordelijkheden, toepassen van bevoegdheden, en acceptatie en eigenaarschap bij de burgers voor de beoogde veranderingen.