Verkoeling realiseren in binnensteden, aardgasvrij maken van wijken en stedelijke groei en krimp zijn actuele vraagstukken. In de Erfgoed Deal 'Samen werken aan een waardevolle leefomgeving’ van 22 februari zijn afspraken gemaakt over verbinding van erfgoed met dergelijke grote ruimtelijke opgaven.

Vier bewindslieden onder aanvoering van OCW-minister Ingrid van Engelshoven, IPO, VNG en diverse maatschappelijke organisaties hebben de Deal ondertekend. Namens de VNG ondertekende wethouder Hein Kuiken van Harlingen. 

 

FotograafPhil Nijhuis 

€ 20 miljoen Rijksgeld in 2019-2022  

Het Rijk trekt in de periode 2019-2022 € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed en in relatie tot ontwerp oplossingen te vinden voor klimaatadaptatie, energietransitie/duurzaamheid en demografische veranderingen.

Ook gaat het om een plek van monumenten, archeologie, landschappen, kastelen, molens behorende in de Omgevingsvisies.

Inzet van gemeenten en provincies    

Gemeenten en provincies willen dit bedrag verdubbelen, want het is niet een theoretisch toekomstverhaal maar de realiteit van vandaag. Decentrale koplopers als Energiek Nagele, Weerbaar Weert en Een Nieuwe Tijd/Wederopbouw in de Achterhoek lieten dat bij de ondertekening van de Erfgoed Deal duidelijk zien.

Decentralisatie-uitkering en landelijke ondersteuning

Het Rijksgeld wordt op aanvraag beschikbaar gesteld via een jaarlijkse decentralisatie- uitkering in Gemeente- en Provinciefonds. Ook komt er een ondersteunend landelijk Projectbureau, dat qua bemensing gevoed wordt vanuit de ondertekende partners.

Meer informatie