De VNG gaat zelf ook aan de slag met diversiteit en inclusie op de werkvloer. Plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense ondertekende het Charter Diversiteit, daarmee committeert de VNG zichzelf om diversiteit van het personeelsbestand te bevorderen en een inclusieve organisatiecultuur te creëren.

Het Charter Diversiteit is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de SER). Er hoort een uitgebreid actieplan bij. Zo wordt de culturele diversiteit van het personeelsbestand kwantitatief in kaart gebracht aan de hand van de BRP. Hr-professionals, leden van selectiecommissies en leidinggevenden gaan trainingen volgen om diversiteit binnen teams te verbeteren en te managen. Verder worden selectiegesprekken verbeterd en mentorprojecten voor divers talent opgestart.

Zodoende kan de VNG nóg beter doen wat zij al doet: alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbinden en de lokale overheid versterken zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. We hopen dat onze leden ook het Charter Diversiteit ondertekenen.