De VNG ondersteunt de oproep van het kabinet aan gemeenten om mee te werken aan de verruiming van venstertijden en de openstelling van zelfbedieningsgroothandels voor consumenten.

De aandacht vanuit gemeenten ligt op dit moment bij de volksgezondheid van inwoners en het in stand houden van primaire processen. De voedselvoorziening is essentieel en een vitale sector. De voedselsector draait in deze periode op maximale capaciteit en vraagt om tijdelijke oplossingen om de voedselvoorziening op peil te houden. Het kabinet verzoekt in een brief vandaag aan de VNG om medewerking van gemeenten hierbij.

De voedselvoorziening is essentieel en vraagt om tijdelijke oplossingen om deze op peil te houden. Gelet op de huidige uitzonderlijke situatie adviseren wij gemeenten:

  • hun venstertijden voor supermarkten te verruimen om zo de levering van voldoende voedsel mogelijk te maken
  • de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel voor consumenten te regelen

Model-gedoogbeslissingen

De VNG heeft 2 model-gedoogbeslissingen gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken om beide zaken te regelen. Wij adviseren het verruimen van venstertijden met het oog op milieubelang en geluidsniveaus van 6.00 tot 21.00 uur te beperken, rekening houdend met lokale omstandigheden. 

Verruiming openingstijden op Goede Vrijdag

In het verlengde van deze maatregelen vraagt de VNG aan gemeenten om medewerking te verlenen aan de oproep van het CBL om op Goede Vrijdag (10 april 2020) verruiming van de winkeltijden toe te staan. Dit om de spreiding van het aantal bezoekers in supermarkten goed te kunnen opvangen, gezien de verwachte drukte.

In de Winkeltijdenwet staat dat de winkels op Goede Vrijdag om 19.00 uur moeten sluiten. Gemeenten kunnen er voor kiezen een verruiming van de openingstijden op Goede Vrijdag, tussen 19.00 en 22.00 uur, toe te staan vanwege de uitzonderlijke situatie om besmetting van het virus tegen te gaan. De VNG adviseert gemeenten die hierin positief besluiten en ook politie en boa te informeren over dit besluit, vanuit het oogpunt van handhaving.