De VNG ondersteunt de oproep van het kabinet aan gemeenten om mee te werken aan de verruiming van venstertijden en de openstelling van zelfbedieningsgroothandels voor consumenten.

De aandacht vanuit gemeenten ligt op dit moment bij de volksgezondheid van inwoners en het in stand houden van primaire processen. De voedselvoorziening is essentieel en een vitale sector. De voedselsector draait in deze periode op maximale capaciteit en vraagt om tijdelijke oplossingen om de voedselvoorziening op peil te houden. Het kabinet verzoekt in een brief vandaag aan de VNG om medewerking van gemeenten hierbij.

De voedselvoorziening is essentieel en vraagt om tijdelijke oplossingen om deze op peil te houden. Gelet op de huidige uitzonderlijke situatie adviseren wij gemeenten:

  • hun venstertijden voor supermarkten te verruimen om zo de levering van voldoende voedsel mogelijk te maken
  • de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel voor consumenten te regelen

Model-gedoogbeslissingen

De VNG heeft 2 model-gedoogbeslissingen gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken om beide zaken te regelen: