De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteerde vanochtend het rapport 'Lessen uit de casus Michael P.' De VNG ondersteunt de aanbeveling daaruit om gemeenten eerder te informeren wanneer iemand terugkeert in de samenleving die van invloed kan zijn op de openbare orde en veiligheid.

De VNG roept op om dat niet alleen bij de groep justitiabelen te doen, maar bij iedereen die voor maatschappelijke onrust kan zorgen.

Preventieve maatregelen

Door gemeenten eerder te informeren bij de terugkeer in de samenleving van iemand die voor maatschappelijke onrust kan zorgen, kunnen zij eerder preventieve maatregelen treffen en onderzoeken wat nodig is in de directe leefomgeving van de betreffende persoon. Naar aanleiding van het rapport zal de VNG opnieuw bij de betrokken ministers aandringen op goede wetgeving die het mogelijk maakt dat burgemeesters en wethouders:

  • signalen over ernstige doelgroepen ontvangen
  • mogen beoordelen of er sprake is van een risicovolle situatie (triage)
  • als dat nodig is de regie voeren (persoonsgerichte aanpak)
  • alle relevante informatie mogen overdragen aan andere partijen als de situatie minder risicovol is geworden

Meer informatie