De VNG wil in gesprek met staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, over modernisering van de Drank- en Horecawet. Onder voorwaarden zou de wet mengvormen moeten toestaan, zodat slijters proeverijen kunnen organiseren en horeca-ondernemers cadeaus mogen verkopen.

In 2016 en 2017 hield  de VNG een pilot in 34 gemeenten waarbij ondernemers experimenteerden met enkele verboden uit de Drank- en horecawet. Zo organiseerde een slijterij een proeverij, verkocht een café cadeauverpakkingen met bieren, en verkocht een restaurant de messen die zij zelf gebruikten.

Mengvormen

De resultaten van de pilot waren positief. Ondernemers hielden zich aan strenge eisen op gebied van openbare orde, volksgezondheid en hygiëne. De activiteiten hadden een positief effect op het winkelgebied.

De VNG pleit er daarom voor om de Drank- en Horecawet aan te passen zodanig dat onder strenge voorwaarden mengvormen mogelijk zijn.  

Handhaafbare wet

Het doel van de VNG is een handhaafbare en actuele Drank- en Horecawet. Het terugdringen van alcoholmisbruik vinden wij uitermate gewenst. De VNG wil daarom ook met de staatssecretaris in gesprek over minimumprijzen voor alcohol en landelijke regels omtrent schenktijden in sportkantines.

Meer informatie