In verband met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, die ook gevolgen heeft voor de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs), heeft de VNG een modelovereenkomst opgesteld. Deze modelovereenkomst is nu aangepast.

Belangrijkste aanpassing

In de aangepaste versie is met name het laatste onderdeel (4) van de toelichting aangepast. Dit gaat over de arbeidsovereenkomst voor de zittende Babs.
In verband met het van kracht worden van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) kan aan zittende Babsen die voor 1-1-2020 al tenminste één jaar in dienstverband als Babs hebben gewerkt geen oproepcontract meer worden aangeboden. Aan hen kan nu alleen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangeboden met een vaste aanstellingsomvang die (tenminste) gelijk is aan de arbeidsomvang in de voorafgaande 12 maanden.

Meer informatie