De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft op 5 juni 2019 ingestemd met een VNG-mandaat voor het afsluiten van een landelijk raamcontract jeugd en Wmo zintuiglijk gehandicapten voor de komende vijf jaar.

Door de decentralisatie van de jeugdzorg en Wmo begeleiding bestaat het risico dat een aantal voorzieningen en specialistische functies niet effectief gecontracteerd worden door gemeenten, omdat de zorgvraag waar deze zorgfuncties voor zijn ingesteld, zeer weinig voorkomt: niet ieder jaar en slechts bij een enkele gemeente of jeugdregio.

Raamovereenkomsten

Om deze zorgfuncties niet te laten verdwijnen en er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod, heeft de VNG van haar leden in 2014 en 2016 mandaat gekregen, om voor alle gemeenten raamovereenkomsten af te sluiten met jeugdhulpaanbieders voor deze zorgfuncties. 

Vijf jaar

De VNG heeft nu mandaat gekregen voor een periode van vijf jaar (van 2021 tot en met 2025). Dat maakt het mogelijk om langere contracten af te sluiten met meer flexibiliteit. Tevens geeft dit gemeenten en aanbieders de mogelijkheid om de transformatie in het zorglandschap voor deze zorgfuncties zorgvuldig en stapsgewijs te ontwikkelen.

Meer informatie