Tijdens de ALV op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het VNG-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en wmo deels gecompenseerd. 

Het voorstel tekortgemeenten betreft:

  1. Oprichting van een fonds voor gemeenten met significante tekorten
  2. Instelling van een onafhankelijke commissie die de aanvragen toetst
  3. De eenmalige uitname van € 100 miljoen uit de algemene uitkering in het gemeentefonds voor de voeding van het Fonds tekortgemeenten (ook het Rijk draagt € 100 miljoen bij).

Verantwoording moties sociaal domein

Dit voorstel komt voort uit aangenomen moties op de ALV van 14 juni 2017 over tekorten in het sociaal domein en de financiering van de BUIG. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over acties die zijn ondernomen na aanleiding van deze moties: naast het Fonds tekortgemeenten stelde het bestuur ook een transformatiefonds jeugd voor en heeft de Raad voor het openbaar bestuur een onderzoek gedaan naar de financieringssystematiek van de bijstand (BUIG).

Aanvragen en commissie

Vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend, tot en met uiterlijk 15 september. Deze aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarin zitten Marco Florijn en Mariette van Leeuwen (beide oud-wethouders) en Kees Vendrik (oud-lid van de Algemene Rekenkamer en econoom bij de Triodos Bank).

Themapagina gelanceerd

Vandaag heeft de VNG een themapagina gelanceerd over het Fonds tekortgemeenten. Daarin vindt u het format voor de aanvraag. Ook vindt u daar antwoorden op veel gestelde vragen. Deze lijst met QenA´s wordt bijgewerkt aan de hand van binnenkomende vragen.

Meer informatie