Het Aanvullingsbesluit geluid sluit onvoldoende aan bij het stelsel Omgevingswet. Dit leidt tot problemen in de uitvoering en beperkt de bestuurlijke afwegingsruimte. Ook is er nog onvoldoende inzicht in de financiële gevolgen voor gemeenten door de nieuwe taken.

Dat schrijft de VNG in reactie op het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet dat op 25 februari 2019 ter consultatie is voorgelegd.

Conclusies

Onze belangrijkste conclusies zijn dat het Aanvullingsbesluit geluid onvoldoende bijdraagt aan de verbeterdoelen van de stelselherziening omgevingsrecht en de bestuurlijke afwegingsruimte van gemeenten niet vergroot, maar zelfs inperkt.

Daarnaast nemen de uitvoeringslasten en daarmee de uitvoeringskosten toe door de extra taken en nieuwe eisen die dit Aanvullingsbesluit geluid met zich meebrengt.

Ook hebben wij zorgen over de wijze van doorwerking van het aanvullingsspoor in het hoofdspoor (omgevingsplan etc.) en de toename van bestuurlijke en financiële lasten door extra monitoring en saneringsopgaven.

Meer informatie