De VNG werkt aan de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering nieuwe stijl. Vooruitlopend op de Omgevingswet is het doel om afwegingen over milieubelastende functies en de omgeving integraal te kunnen maken.

In 2017 heeft de VNG besloten de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering niet meer te actualiseren. De komst van de Omgevingswet vraagt meer dynamiek, flexibiliteit en afwegingsruimte dan de huidige handreiking milieuzonering mogelijk maakt.

De VNG werkt daarom samen met Rho en RoyalHaskoning aan een nieuwe stijl voor milieuzonering. Deze nieuwe stijl is géén herziene versie van de huidige handreiking. De nieuwe stijl is een andere aanpak voor dezelfde opgave.

Aanpak

Voor de aanpak van de milieuzonering nieuwe stijl is een startbijeenkomst georganiseerd met 10 experts van gemeenten en omgevingsdiensten, waarin de ideeën zijn getoetst. In de startbijeenkomst is gekozen voor de nieuwe aanpak.

Op dit moment wordt gewerkt aan conceptteksten, die de VNG dit najaar presenteert. De definitieve uitgave verschijnt in januari 2019.

Inhoud

Het uitgangspunt van de nieuwe aanpak is een verdergaande integratie tussen het milieuspoor en het ruimtelijke spoor. Het gaat hierbij om regels aanvullend op de Wet milieubeheer en andere sectorale milieu wet- en regelgeving.

De nieuwe voorbeeldaanpak moet het mogelijk maken om een passend ruimtelijk kader te creëren voor de inpassing van bedrijfsmatige activiteiten op bedrijventerreinen en in gemengd gebied. Dit zonder gebruikmaking van milieucategorieën en een staat van bedrijfsactiviteiten  

Historie

Sinds 1986 geeft de VNG de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uit'. In het verleden werd de handreiking ook wel het Groene Boekje genoemd. De meest actuele uitgave is uitgegeven in 2009.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VNG: Jeanette Caenen.

zie ook: