‘Samen doen wat samen kan’

Een nieuwe naam voor VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). Het is voortaan VNG Naleving. Met een iets ander logo en de website op een nieuwe plek: vng.nl/naleving. Maar niet alles verandert: op de vertrouwde dienstverlening kunt u blijven rekenen. 

Portretfoto Ingrid Hoogstrate

Directeur Ingrid Hoogstrate vertelt meer over de nieuwe naam en wat die betekent. En ze gaat in op de plannen voor de komende tijd.

Een nieuwe naam, hoe komt dat zo?

Ingrid: “De aanleiding is voor een deel pragmatisch. KCHN was altijd een complexe naam, die niet helemaal uitdrukte waar we voor staan; we zijn meer dan alleen een kenniscentrum. Deze korte naam is beter herkenbaar en past bovendien in de range van VNG bedrijven: VNG Realisatie, VNG Connect, VNG International, VNG Risicobeheer en nu dus ook VNG Naleving.”

Wat zegt de naam VNG Naleving?

“Naleving vat écht de kern van ons werk. Dat is waar we naar streven. Zodat iedereen - burgers, instellingen, bedrijven en ook de overheid zelf - zich aan de afspraken houdt en de regels naleeft. Als naleving vanzelf gebeurt, is dat mooi. Maar regels – zeker die in het sociaal domein- zijn behoorlijk complex. Dan gaat naleving niet vanzelf of het gaat per ongeluk fout. Of het gaat ‘expres’ fout; dan heb je het over fraude.”

“Het gaat bij naleving naast toezicht en handhaving steeds meer om kwaliteitsverbetering en voorkómen van fouten en fraude. Hoe zorg je dat mensen als ‘vanzelf’ gaan naleven? Dat is de opgave en daar zijn nog veel slagen in te slaan.”

Het gaat ook om voorkómen van fouten en fraude. Hoe zorg je ervoor dat mensen vanzelf naleven?

Wat is jullie rol?

“Behalve Naleving, zegt het stukje ‘VNG’ in onze naam veel over ons: VNG Naleving hoort bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Wij zijn er onderdeel van en werken voor alle gemeenten in Nederland. Daar richten wij onze dienstverlening op in. Die bestaat uit kennis, advies en ondersteuning voor alle gemeenten, zoals ook te zien in ons nieuwe logo.”

“Het begint bij kennis. Bij gemeenten is heel veel praktijkkennis aanwezig. Wij ondersteunen hen in die praktijk, adviseren, halen kennis op en zorgen dat die breed gedeeld wordt. Digitaal via de kennisbank en via fora. Met trainingen en workshops overal in het land. En tegenwoordig  - vanwege de crisis - ook steeds meer online,” zegt Ingrid.

“Daarnaast gaat het vooral om samenwerken. Tussen alle partijen die actief zijn in het sociaal domein - de  gemeenten, de ministeries en vele ketenpartners - heeft VNG Naleving een schakelrol. Naast expertise en een groot netwerk, zijn we klein en wendbaar, waardoor we makkelijk kunnen schakelen. Dat is echt een kracht,” aldus Ingrid.

Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?

“Voorlopig, naar ik verwacht zeker tot aan de zomer, hebben we te maken met de Corona-crisis. Vooral het team Kinderopvang heeft de afgelopen weken veel overuren gemaakt. “Een mooi voorbeeld van hoe we werken. Ik ben er trots op als ik zie hoe snel de noodopvang voor scholen en kinderopvang op poten is gezet, mede dankzij hun kennis, het snelle schakelen en hun netwerk. Dan lever je echt meerwaarde!  Daarnaast gaan onze gewone werkzaamheden als vraagbaak en ondersteuner van gemeenten gewoon door. Een aantal trainingen is door de crisis helaas opgeschort, maar we werken hard aan online alternatieven.”

En voor de iets langere termijn?

“Dit voorjaar is er een VNG meerjarenplan Toezicht en Handhaving vastgesteld, waarvan wij ons deel uitvoeren. Denk aan migrantenhuisvesting, zorgfraude en multidisciplinaire projecten zoals de wijkaanpak. Maar we willen meer.”

“We gaan er nog meer dan eerst voor zorgen dat alle 355 gemeenten profijt hebben van elkaars kennis over naleving. Dus niet op één plek in je eentje het wiel uitvinden maar zorgen dat iedereen dat wiel kan gebruiken. Ook gaan we ons meer richten op duiding, trends en onderzoek rondom grote gemeenschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe inburgeringswet. Heel actueel is ook een onderzoek van VNG Naleving naar de aard en omvang van zorgfraude, waar we binnenkort de resultaten van zullen delen.”

“Daarnaast willen we structureel verbanden leggen met veiligheid en ondermijning en met het fysieke domein. Bij multidisciplinaire projecten zoals de wijkaanpak moet je als overheid integraal kijken. De fysieke omgeving hangt samen met de sociale structuur in een wijk. Dat heeft effect op mensen. En dus ook op de handhaving en naleving.”

Niet op één plek alleen het wiel uitvinden, maar zorgen dat iedereen dat wiel kan gebruiken.

Nog een oproep? 

Daar hoeft Ingrid niet lang over na te denken: “Laten we samen doen wat samen kan. Die kwaliteitsverbetering van toezicht en handhaving in het sociaal domein pakken we samen op.  Met de gemeenten, partners als Divosa, ministeries, GGD GHOR NL, de RIECS, diverse Inspecties en natuurlijk alle kennis en netwerken die breed binnen de VNG aanwezig zijn.”

VNG Naleving helpt graag. “We komen graag bij jullie langs, online of offline. Naleving begint met een goed gesprek!”


Voor meer informatie of een afspraak kijk op vng.nl/naleving