2019 was geen makkelijk jaar voor gemeenten. De effecten van de decentralisaties van 2015 waren nog volop merkbaar. Meer dan voorheen was 2019 een jaar waarin gemeenten aan de bel trokken bij kabinet en parlement. Mede dankzij deze signalen erkende het kabinet onze problemen. 

Het Rijk weet hoe groot de kracht van gemeenten is, welke enorme verantwoordelijkheid wij dragen, en wilde ons tegemoetkomen. Tegelijkertijd stonden in 2019 nieuwe opgaven voor de deur: klimaatadaptie, energietransitie, stikstof en PFAS brengen extra uitdagingen met zich mee. Als (koepel)vereniging van gemeenten vinden we dat er specifieke oplossingen moeten komen voor specifieke problemen. Geen nieuw beleid, maar een betere uitvoering. 

Het thema van dit jaarverslag van 2019 luidt daarom ‘Oog op uitvoering’.

Naast het (bestuurlijk) Jaarverslag 2019 kunt u ook het Financiële Jaarverslag 2019 en de verantwoording van het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) lezen.

Meer informatie